Nynäsvägen övervakas!

Under våren 2002 och 2003 har polisen övervakat trafikens hastighet på Nynäsvägen med en kamera placerad i en polisbuss med positiva resultat. Vägverkets mätningar visar att medelhastigheten sänktes med 4 km/tim under övervakningsperioderna. Utvärderingen som gjordes av försöken visar också att det finns stor acceptans hos bilisterna för övervakning med automatisk hastighetskamera. Efter den senaste övervakningsperioden ville 80 procent av bilförarna på Nynäsvägen ha hastighetskameran kvar.

Den som kör för fort fotograferas, registreras och bötfälls i efterhand. Syftet med övervakningen är att sänka trafikens hastighet och därmed öka trafiksäkerheten på en av de mest olycksdrabbade vägarna i länet.

Övervakningen på Nynäsvägen ingår i projektet ”Lite lugnare tempo” som är ett samarbete i Stockholms län mellan Vägverket, polisen, aktuella kommuner och NTF.

Källa:Vägverket

Annons

Annons

Senaste utgåvan