Nynäsvägen övervakas!

Under våren 2002 och 2003 har polisen övervakat trafikens hastighet på Nynäsvägen med en kamera placerad i en polisbuss med positiva resultat. Vägverkets mätningar visar

Läs mer »

Senaste utgåvan