Tester och provkörningar i Motorrad

Alpen Masters är en av de speciella tester som enbart görs av tidningen Motorrad.

Varje nummer av Motorrad innehåller flera motorcykeltester. Vi kör konventionella jämförelsetester (JT) där olika motorcyklar testas mot sina konkurrenter i klassen. Det kan också vara ett Top Test (TT), av en enskild modell som då behandlas extra djupgående. Ytterligare varianter är våra koncepttester (KT), där olika typer av motorcyklar jämförs med varandra. Eller begagnattester (BT) där vi testar aktuella beghojar på marknaden. Vi gör också regelbundet så kallade Upgrade (UG), där en befintlig modell uppdateras med olika tillbehör, för att förbättras på svaga punkter. Allt redovisar i testtabellen. Sist men inte minst kör vi 5000-mila långtester (LT), där varje motorcykel hårdtestas under ett år eller mer, för att uppnå den långa körsträckan.

Samtliga tester är oerhört genomarbetade med teknik, omdömen, prestandamätningar och poängbedömning enligt vår poänskala med maximalt 1000 poäng. Det är en absolut bedömning, vilket betyder att du kan jämföra cyklarna sinsemellan även mellan olika Motorrad-tester.

Förutom våra riktiga  tester som är i en kvalitetsklass för sig, bjuds också Motorrad (liksom andra motorcykeltidningar) med på fabriksarrangerade provkörningar (P) av nya motorcykelmodeller. De enklare provkörningarna ger ett första intryck av respektive cykel under tillrättalagda förhållanden och är inte att jämföra med ett riktigt Motorrad-test.

Sammanfattningar av provkörningar hittar du här!

Här följer en lista på de cyklar som körts i Motorrad. Du kan beställa gamla tidningar genom att maila till redaktionen.

Du kan också ladda ner gamla tidningar digitalt genom att klicka här!

2008 kördes 268 motorcyklar i Motorrad, klicka här för att se hela listan.

2009 kördes 200 motorcyklar i Motorrad, klicka här för att se hela listan.

2010 kördes 194 motorcyklar i Motorrad, klicka här för att se hela listan.

2011 kördes 202 motorcyklar i Motorrad, klicka här för att se hela listan.

2012 kördes 206 motorcyklar i Motorrad, klicka här för att se hela listan.

2013 kördes 146 motorcyklar i Motorrad, klicka här för att se hela listan.

2014 kördes 104 motorcyklar i Motorrad, klicka här för att se hela listan.

2015 kördes 136 motorcyklar i Motorrad, klicka här för att se hela listan.

2016 kördes 140 motorcyklar i Motorrad, klicka här för att se hela listan.

2017 kördes 104 motorcyklar i Motorrad, klicka här för att se hela listan.