Utredning: ”Stanna för cyklister”

Cyklister ska i fortsättningen prioriteras högre i trafiken, anser regeringens cykelutredare Kent Johansson som på onsdagen överlämnades sitt betänkande till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Cykelutredningen omfattar flera förslag som är tänkta att främja cyklandet. Bland annat föreslås att motorfordon får väjningsplikt mot cyklande vid obevakade cykelöverfarter, precis som mot fotgängare vid obevakade övergångsställen.

Kent Johansson förslår också att cyklister under vissa förutsättningar ska få cykla mot enkelriktad trafik. "Befängt", anser Motormännens vd Maria Spetz.

– Det är olyckligt om vi får en utveckling mot olika trafikregler för bilar och cyklister. Otydlighet kommer bara leda till fler olyckor. Och det är ju inte cyklisternas laglydighet som är skälet till att vi har så många cykelolyckor, det är snarare den bristande respekten för de regler som finns idag, kommenterar Maria Spetz.

Diskutera: Vad tycker du om utredningen?