Snart böter för trafikfarlig mobil i bil

 

Från och med den 1 december, alltså nu på söndag, blir det förbjudet för bilförare att använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning på ett trafikfarligt sätt.

Regeringen har beslutat att införa en ny paragraf i trafikförordningen:

"Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet", lyder lagtexten.

Den som bryter mot regeln riskerar böter, vars storlek avgörs i en rättslig prövning.

Regelskärpningen innebär däremot inte att Sverige inför ett förbud mot användning av mobiltelefon eller annan teknisk utrustning. Om föraren använder telefonen, till exempel med handsfree, utan att körningen påverkas negativt är det fullt lagligt.

Formuleringen "inverkar menligt" i den nya paragrafen har dock vållat en hel del förvirring och debatt. Många har frågat sig: exakt vad är inte är tillåtet?

Den frågan försöker nu Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen bringa klarhet i. Enligt Transportstyrelsen är sms-skivande, gps-knappande, filmtittande och användning av sociala medier exempel på saker som "inverkar menligt" på körningen.

– Det är viktigt att tänka på att allt som tar blick och tanke från trafiken, om det så bara rör sig om någon enstaka sekund, inverkar negativt på körningen. Man får använda kommunikationsutrustning, men bara när man kan göra det på ett trafiksäkert sätt, kommenterar Hans Yngve Berg, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.

Polisen har också tagit fram en film där Bengt Svensson, kommissarie och trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen, ger råd till bilförare inför den nya lagen.

Klicka på videofönstret ovan för att se filmen.

Diskutera: Vad tycker du om den nya lagen?

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: