Rapport om trafiksäkerhetsutvecklingen

Under år 2019 omkom 221 personer i vägtrafiken och drygt 3 800 skadades allvarligt. En stor minskning av både omkomna och allvarligt skadade gentemot år 2018.

Varje år gör Trafikverket, i samarbete med VTI och Transportstyrelsen, en rapport som redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen för vägtrafiken. Rapporten visar även på vad som behövs för att ytterligare minska antalet omkomna och allvarligt skadade.

– Vi kan konstatera att år 2018 med 324 omkomna sticker ut som ett udda år. Under 2019 syns en återgång till mera normala nivåer, samt att omkomna i singelolyckor har minskat kraftigt. Vi ser att det är möjligt att nå etappmålet med max 220 omkomna år 2020.  Det är samtidigt viktigt att vi ser utvecklingen över tid och är uthålliga i insatser för att nå Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken, säger Per Hurtig trafiksäkerhetsanalytiker på Trafikverket. 

Nytt etappmål till 2030

Regeringen har beslutat om ett nytt halveringsmål med max 133 omkomna år 2030. Ett utmanande mål som kräver insatser från många aktörer.

– Uthållighet och rätt insatser ger resultat. Det finns också stora möjligheter i att kombinera flera hållbarhetsmål för att öka drivkraft och effekt av arbetet, konstaterar Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket. Exempelvis sparas både liv, miljö och kostnader när företag och myndigheter som köper transporter ställer krav på hastigheter i upphandlingen. Samtidigt bidrar det till en tryggare och säkrare arbetsmiljö för de som har trafiken som arbetsplats.

– Vi behöver också fortsätta ta vara på ny teknik och anpassa infrastrukturen till den nya tekniken, till exempel uppkopplade fordon, sensorer som läser av vägmiljön och fordon som automatiskt bromsar för oskyddade trafikanter , avslutar Maria Krafft. 

LÄNK till rapporten

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: