Bokningen till Start2Ride har öppnat

Nu har bokningen öppnat till Sveriges största provkörningsevent, Start2Ride, 8 och 9 juni på Gillingebanan, norr om Stockholm och 15 och 16 juni på Stora Holm banan, norr om Göteborg. I år kommer fler än 130 mopeder och motorcyklar från 17 varumärken att finnas tillgängliga för provkörning. Nytt för i år är att förbokning är obligatorisk. Eventet är precis som tidigare helt gratis för dig som besökare.

Läs mer

SMC: Alla måste hjälpas åt och visa hänsyn i trafiken!

BMW S 1000 XR

Våra större städer växer snabbt och det gör också köerna. Det finns ingen trafikant som vill stå still med sitt fordon, alla vill komma fram. Men trafiken är ett samspel där det bör vara självklart att man underlättar för dem som kan ta sig fram när trafiken står nästan stilla, till exempel motorcyklar och mopeder. Det är inte förbjudet för dem att köra mellan filerna vid köbildning om det sker i en rimlig hastighet och på ett sätt som inte är vårdslöst. Tyvärr upplever många MC- och mopedförare att de blir prejade av bilister eller att bildörrar öppnas så att mellanrummet mellan filerna försvinner. Sveriges MotorCyklister, SMC, uppmanar alla trafikanter att hjälpas åt så att alla kommer fram smidigt och säkert till de som väntar på oss.

Läs mer

Osäker framtid för MotoGP på Brno

Framtiden för det tjeckiska Grand Prixet på Brno-bana ser tveksamt ut. Rapporter i lokala medier gör gällande att regionala myndigheter inte kommer att åta sig att fullt ut subventionera MotoGP:t för nästa år och därefter. Myndigheterna kommer ”endast” att bidra med 39 miljoner kronor (motsvarande 1,52 miljoner euro) i stället för de 65 miljoner kronor som krävs (motsvarande 2,54 miljoner euro) för att betala värdavgiften – trots över 200.000 besökare.

Läs mer