Allt fler nya motorcyklar inom EU

Motorcykelregistreringarna i EU ökade med 8,5% under de första nio månaderna av 2019. Nyregistreringar av motorcyklar inom EU nådde 912 972 enheter under de första 9 månaderna av 2019, enligt den senaste uppskattningen av European Association of Motorcycle Manufacturers (ACEM). Detta motsvarar en ökning med 8,5% jämfört med samma period 2018. I Sverige ökade nyförsäljningen med 4,3% under den aktuella perioden.

Läs mer