Ledare #2.14

På en bit mark i Härkeberga öster om Enköping finns kommunens soptipp. Letar du vidare i samma område kommer du hitta en skjutbana, ett militärt ­övningsområde, en företagspark och en bergtäkt. En föga intressant plats att köra ner bopålarna i, om du inte planerar att bygga en racerbana vill säga. För även om läget inte låter speciellt lockande är det helt perfekt. I Mälardalen bor ­nämligen cirka 30 procent av ­Sveriges befolkning och ingenting annat kunde ­egentligen vara viktigare. Bortsett tillstånd och finansiering. Plättlätt, eller?

Turerna kring Viking Motor Park har varit många sedan Enköpings kommun i maj år 2000 gav sitt godkännande till fortsatt projektering av motorsportanläggningen. En ­anläggning som enligt planen ska innehålla en 4,3 kilometer lång asfaltsbana godkänd av både FIA och FIM. 

Ett betydande antal utredningar och åtta år senare antogs detalj­planen för bygget i kommunfullmäktige med 47 röster mot fyra år 2008. Kort därefter överklagades beslutet och först den 22 juni 2011 kunde regeringen avslå samtliga överklaganden. Spaden hade ­kunnat tryckas ner i marken redan i detta skede, men Aros Racetrack Development AB och personerna bakom företaget har i mitt tycke visat en sund inställning till den svenska byråkratins ofta förintande tröghet och inte minst den ständigt pågående miljödebatten. De har följt spelets regler och har förutseende sett till att ärendet om Viking Motor Park tagits till Miljö- och Mark­domstolen – bättre att förekomma än att förekommas som det snyggt heter. Nacka tingsrätt prövar nu ansökan och kommer den 22 januari ge beslut gällande vilka ramar verksamheten måste hålla sig inom, utifrån krav på skydd och omsorg av miljö men också kultur- och naturmiljöer. 

I dagarna får vi alltså besked om i vilken utsträckning Viking Motor Park kan bli verklighet och om motor­intresserade i Stockholmsregionen äntligen kan få den ­racerbana som de i decennier har drömt om. Att finansiera bygget fullt ut kvarstår dock, men sett till ­sammanhanget ­faller det dock in under ämnesraden ­”petitesser”. Nu håller vi tummarna!

Mer information om Viking Motor Park hittar du på www.vikingmotorpark.com