Lagfel friar trafikbrottslingar

– Det står i strid med legalitetsprincipen att döma någon som begått brott mot Vägverkets föreskrifter när det står i lagen att det är Trafikverket som har bemyndigandet, säger Fredrik Blomé på Ystads tingsrätt till Skånska Dagbladet.

– Naturligtvis gäller Vägverkets föreskrifter men frågan handlar om brottets straffbarhet, säger Fredrik Blommé, notarie vid tingsrätten i Ystad till TT.

Om avskrivningar av fortkörningar förekommit i Stockholm på samma sätt som i Skåne är svårt att avgöra eftersom samtliga Stockholms tingsrätts 60 rådmän på torsdagen befann sig på kurs. De tjänstemän som TT talat med har dock inte hört talas om det.

Stockholms tingsrätt har hittills i år avkunnat domar i 146 fall av rena hastighetsöverträdelser. Antalet kan dock vara högre eftersom fortkörning kan har förekommit i domar som rör fler brott.

På Rikspolisstyrelsen (RPS) vill man inte kommentera de avskrivna fortkörningarna utan hänvisar till Trafikverket.

– Vi måste undersöka vad det här handlar om innan vi uttalar oss, säger enhetschefen Björn Lidö.

Källa: DN

%d bloggare gillar detta: