Inga lediga uppkörningstider kvar för motorcykel

Nästa år kommer de nya körkortsreglerna för motorcykel att börja gälla och många vill ta sitt mc-kort innan detta. Kvarvarande tider för uppkörningar detta år har blivit fullbokade och de som kuggats på sin uppkörning har svårt att få en ny tid innan förändringarna för körkorten genomförs.

Väderleken i södra delarna av landet tillåter fortfarande att man kan köra motorcykel och till exempel Malmö har uppkörningstider till och med 15:e november. Detta räcker dock inte till för att de som kuggats skall få möjlighet att köra upp igen innan de nya reglerna med nya åldersgränser och antal prov börja gälla. Det innebär även en ny kostnadsbild för att ta så kallat tungt motorcykelkörkort.

Organisationen Sveriges MotorCyklister(SMC) har under senaste veckorna kontaktas av MC-elever som kuggats under uppkörningen och inte lyckats få någon ny tid. Detta innebär i praktiken att det kan komma att bli omöjligt för dessa att avsluta den aktuella utbildningen med ett körkort för den behörighet som de förberett sig på.

SMC har frågat Trafikverket om de ska erbjuda fler uppkörningstider, men har fått till svar att något sådant ej är planerat.

Via länken till höger kan du läsa om de nya körkortsreglerna.