Granskning av landets vägar

För femte året i rad har Motormännen har med innovativ teknik granskat kvaliteten på 11 400 mil av Sveriges vägnät. Undersökningen fokuserar på det större vägnätet.

Det finns ett starkt samband mellan vägsträckors ytojämnhet och försämrad trafiksäkerhet. Ettojämnt underlag innebär sämre kontakt mellan väg och däck vilket resulterar i ett försämrat grepp. Risken för en singelolycka ökar kraftigt på ojämna vägar och det finns statistiskt säkerhetsställda samband som visar att olyckskvoten ökar i takt med ökande ytojämnhet.

Effekten på trafiksäkerheten blir som mest allvarlig i kombination med halt väglag och utöver trafiksäkerhetsaspekterna leder en ojämn vägyta till ökat buller, minskad komfort, förslitningar på fordon, sämre avrinning samt försämrad vinterväghållning.

Undersökningen har genomförts av Motormännens vägombud, som är ideellt arbetande funktionärer. Vägombuden har mellan den 1 juni och den 28 september 2018 kartlagt 11 400 mil av Sveriges vägnät i vägombudsbilar av modell Volvo S90. Vägombudsbilarna sponsrades av Hertz, Assistancekåren, Telia och Synoptik.

Kartläggningen har skett i samarbete med Roadroid, ett verktyg för att mäta vägojämnhet med hjälp av smartphones samt Mapillary, där bilder av vägarna har laddats upp mot företagets hemsida mapillary.com. Varje vägombudsbil utrustades med en smartphone och appen Roadroid.

Roadroid är ett svenskt företag som tillhandahåller ett system för att mäta vägkvalitet med smartphones. Tekniken baseras på den vibrationssensorn som finns inbyggd i en smartphone för att mäta ojämnheter i vägen på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Systemet läser av vibrationssensorn 200 gånger per sekund och registrerar GPS-koordinater varje sekund. Telefonen monteras så att dess kamera kan används för att fånga bilder av vägen varje 100 meter. Insamlad data överförs via internet, matchas mot länkar i den Nationella Vägdatabasen (NVDB) och visas på Motormännens hemsida. Efter att mätsäsongen är avslutad görs statistiken i denna rapport utifrån vägnummer och län.

Tekniken är inte lika exakt som de vägytemätningar med laser som Trafikverket gör. Dessa görs varje år på större vägar och mer sällan på mindre vägar. Vägytemätning med laser är dock mycket dyrt samt kräver en komplex dataanalys vilket leder till långa ledtider mellan mätning och resultat. En fördel med Roadroid är att det är enkelt, kostnadseffektivt och ger möjlighet till att se resultat omedelbart. Man kan snabbt och enkelt samla in stora datamängder och följa ojämnheter och förändringar i vägbanan över tiden.

På Europavägnätet har man kört totalt cirka 3975 mil. 0,7 procent av undersökt sträcka är underkänd. På riksvägnätet har 2786 mil körts och här är 0,5 procent underkänd. Av 1613 mil kontrollerad primär länsväg är 1,1 procent underkänd. Betyget underkänt innebär att den håller en så låg kvalitet att det blir obehagligt att trafikera vägsträckan och kostsamt att reparera den.

LÄNK: LÄS HELA RAPPORTEN HÄR (EXTERN LÄNK – PDF)

LÄNK: RAPPORTERA BRISTER I VÄGKVALITETEN TILL TRAFIKVERKET

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: