Ökad risk att krocka med älg

Under hösten ökar risken för allvarliga viltolyckor kraftigt. Orsaken är älgens brunst, högsäsongen för jakt och svampplockning samt siktskymmande mörker. Var åttonde minut sker en

Läs mer »

Färre körkort återkallade

Under första halvåret i år fattade Transportstyrelsen beslut om 17 988 körkortsåterkallelser. Det är en minskning med 20 procent jämfört med samma period förra året

Läs mer »

1 av 3 använder inte blinkers

Riksförbundet M Sveriges lokalklubbar har undersökt användningen av körriktningsvisare i trafiken runtom i landet. Av 13 000 kontrollerade trafikanter var det 1 av 3 (34

Läs mer »

Övning ger färdighet

Det finns inga trafikanter som satsar så mycket på att förbättra sin körteknik som motorcyklister. Varje MC-förare sitter oskyddad på sin motorcykel och är därför

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser