Färre dödade i trafiken!

Följande står att läsa i pressmeddelandet från Vägverket, där det även betonas att alla siffror för 2009 än så länge är preliminära;

Den stora minskning av antalet omkomna som inleddes 2008 har fortsatt under 2009. Antalet omkomna har enligt preliminära beräkningar minskat med cirka 11 procent jämfört med 2008, till 355 jämfört med 397 för år 2008 och 471 för 2007.

Därmed är antalet omkomna per innevånare, som är ett vanligt jämförelsetal, det lägsta sedan 1935 då officiell trafikolycksstatistik började föras .

– Vi kan konstatera att över en tioårsperiod har antalet omkomna i mötes- och omkörningsolyckor i stort sett halverats. Det finns en rad faktorer som gett detta gynnsamma resultat, men en stor del av förklaringen är den stora utbyggnad av mötesfria vägar som gjorts under cirka 10 års tid, säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixon.

En annan del av minskningen förklaras av den ekonomiska nedgången, som inleddes 2008. Det är mycket positivt att konstatera att vi, både historiskt och i jämförelse med andra länder, nått en nivå vi aldrig befunnit oss på tidigare.

I slutet av 90 talet fanns cirka 150 mil mötesfria vägar och vid utgången av 2009 är den sammanlagda sträckan över 420 mil. Det motsvarar att mer än 50 procent av trafiken på det statliga vägnätet sker på mötesfria vägar.

Minskningen av antalet omkomna gäller särskilt för åkande i bil och för cyklister. Minskningen gäller också för de flesta olyckstyper, i antal räknat är minskningen störst för mötesolyckor.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: