Färre dödade i trafiken!

Följande står att läsa i pressmeddelandet från Vägverket, där det även betonas att alla siffror för 2009 än så länge är preliminära; Den stora minskning

Läs mer »

Fler motorcyklar i Sverige!

Den 31 december 2008 var 269 567 motorcyklar i trafik, 184 138 var avställda och det totala beståndet registrerade motorcyklar uppgick till 453 705. Den

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser