EU-kommissionen uppmanar motorcyklister att gå på fortbildning med SMC!

EU-kommissionären med trafiksäkerhetsansvar, Violeta Bulc, uppmanar motorcyklister att gå på fortbildning med SMC! (Klicka för video).

Att delta i frivillig kvalitetssäkrad fortbildning regelbundet är budskapet till Europas motorcyklister i en video från EU-kommissionären med trafiksäkerhetsansvar, Violeta Bulc. Hon uppmanar också väghållarna att inkludera motorcyklisternas behov i vägutformning och underhåll och pekar på att många MC-olyckor vållas av ouppmärksamma trafikanter som inte ser motorcyklisterna. Sveriges MotorCyklister, SMC erbjuder MC-säsongen 2019 hela 15 000 certifierade kursplatser för motorcyklister. SMC tackar Violeta Bulc för erkännandet av att fortbildning ökar säkerheten!

Inför MC-säsongen 2019 skickar EU-kommissionär Violeta Bulc ett budskap till Europas motorcyklister via en video. Efter att ha talat om vikten av säkrare vägar för motorcyklister, säkrare fordon och ett förbättrat samspel i trafiken lyfter Violeta Bulc motorcyklisternas ansvar. Det handlar om att använda skyddsutrustning, att köra ansvarsfullt men framförallt att delta i regelbunden fortbildning som är certifierad enligt European Motorcycle Training Quality Label. SMC är den enda utbildaren i Norden som har denna kvalitetsstämpel.

Vi är oerhört stolta över stämpeln och erkännandet från Violeta Bulc, Stora investeringar och tusentals ideella timmar lagts ner för att klara de krav som ställs för att godkännas och få kvalitetsstämpeln ” European Motorcycle Training Quality Label säger Jesper Christensen, generalsekrerare i SMC.
MC-tillverkarna i Europa, ACEM, startade 2015 tillsammans med den tyska organisationen Deutscher Verkherssicherhetsrat, DVR certifieringsmodellen ”European Motorcycle Training Quality Label” för MC-fortbildning. SMC är hittills den enda MC-utbildaren i Norden som certifierats. Övriga finns i Frankrike, Spanien, Nederländerna, Österrike och Tyskland.

Det finns ingen trafikantgrupp som deltar så ofta och regelbundet i fortbildning som motorcyklisterna. Vi är medvetna om att man aldrig blir fullärd, att man kan förbättra sina körkunskaper och därmed bli en säkrare förare. Att det dessutom blir roligare att köra MC är en bonus, säger Staffan Nordin, utbildningsansvarig i SMC.
I sommar erbjuder SMC School 15 000 kursplatser mellan april-september i hela landet. På vissa kurser är även de som övningskör privat välkomna med sin handledare.

SMC är en av världens största arrangörer av fortbildning för motorcyklister. För många är det självklart att komma på en kurs med oss en eller flera gånger per år. Det är en självklarhet för MC-förare att träning ger färdighet och riskmedvetenhet – något som gör skillnad mellan liv och död i trafiken, säger Jesper Christensen.
Trafikförsäkringen gäller alltid på SMC:s kurser. Det är ett bevis på att också försäkringsbolagen ser fortbildning är viktigt för att förebygga skador.

Länk SMC School: https://www.svmc.se/school/

Jesper Christensen, generalsekreterare, 070-557 75 00

Staffan Nordin, utbildningsansvarig, 070-669 77 27

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg. SMC har cirka 65.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning.  www.svmc.se

Annons

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: