Betyder nollvision noll i olyckor eller noll motorcyklister?

Vägverket är ute på charmoffensiv. Först utser de Sveriges vackraste väg och sedan går de ut och ska renovera motorcykelvägar för att blidka alla motorcyklisters kollektiva »fackförening«, SMC. En av anledningarna kanske är vad som sas tidigare i år när Vägverkets analytiker Thomas Lekander hävdade att det bästa för samhället vore om motorcyklarna förbjöds och köptes upp av staten. Dessa fascistoida impulser försöker man nu dölja genom att ge oss några kilometer ny asfalt.
Nu finns det en ny länksida på Vägverkets hemsida där man berättar att motorcyklismen fördubblats sedan tio år bakåt och att detta medfört en 50 procentig ökning av olycksfrekvensen. Med andra ord så har vi blivit bättre förare? Hade inte olycksfrekvensen annars ökat mer logiska 100 procent? Fast det kan man såklart inte säga högt… Det vore som att säga att motorcyklister kan föra fram sina fordon, och det rimmar ju illa med nollvisionen. Alltså den inofficiella nollvision som innebär att motorcyklisterna ska vara helt borta från vägarna. Fast det kanske bara är jag som håller på att bli paranoid?