Föslag på nationell vägplan

Planen innefattar att cirka 4100 kilometer (cirka 51 procent) av Sveriges högtrafikerade vägnät är mötesseparerat innan år 2015. Genom den tidigare satsningen på mötesseparation, genom exempelvis vajerräcken, har man minskat antalet skadade och dödade på Sveriges farligaste vägar kraftigt. Enligt den nya planen, som i stort är ett utvidgande av den som redan finns, ämnar man även öka säkerheten för gående och cyklande.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser