Föslag på nationell vägplan

Planen innefattar att cirka 4100 kilometer (cirka 51 procent) av Sveriges högtrafikerade vägnät är mötesseparerat innan år 2015. Genom den tidigare satsningen på mötesseparation, genom

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser