Viltolyckorna ökar

Nationella Viltolycksrådet kartlägger vägsträckor med hög viltolycksrisk och sammanställer sedan 2003, på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, viltolycksstatistik. Statistik finns på rådets hemsida
www.viltolycka.se
och presenteras nationellt och länsvis varje månad.

-Trots att antalet viltolyckor har ökat så har antalet omkomna människor minskat över tiden, vilket är en utveckling i rätt riktning säger Olof Ersgård, ordförande i Nationella Viltolycksrådet.

Ett av Nationella Viltolycksrådets delmål är att antalet döda människor i viltolyckor ska till år 2018 minskas till hälften och detta från 2007 års nivå.

Viltolycksstatistiken är sammanställd av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.

Viktigt att markera viltolycksplatsen
Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade personer och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel. Dessutom måste olycksplatsen markeras.

Markeringsremsor kan hämtas på Bilprovningens stationer och innehåller värdefull kontaktinformation, om olyckan är framme. Om man inte har en markeringsremsa går det bra att markera olycksplatsen med hjälp av det man har till hands. Det viktiga är att platsen är tydligt märkt så att eftersöksjägarna lätt kan hitta platsen och förkorta lidandet för det trafikskadade djuret.

-Föraren är också skyldig att snarast anmäla olyckan till Polisen genom att ringa 112 och lämna en tydlig vägbeskrivning till olycksplatsen, påpekar Lars Sävberger, Viltolycksrådets verksamhetsledare.

(Enligt jaktförordningens 40 § är du som förare skyldig att snarast anmäla till Polisen och märka ut olycksplatsen vid kollision med björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn).

Nationella Viltolycksrådet har under flera år i avvaktan på regeringens beslut om ersättning till eftersöksjägarna förberett ett nytt administrationsprogram. I databasen där eftersöksjägarnas rapporter sammanställs finns möjligheter att ta fram de viltolycksplatser som är koordinatsatta av eftersöksjägarna. Arbete pågår med att på ett bra sätt för eftersöksjägarna kunna registrera koordinaterna för olycksplatsen. Detta för att få en så exakt platsangivelse som möjligt och kunna planera viltolycksförebyggande åtgärder.

Det pågår parallellt ett arbete i Nationella Viltolycksrådets regionala råd med att kartlägga dem fem mest viltolycksdrabbade sträckorna i varje län och presentera förslag till åtgärder. Vägsträckorna kartläggs bl.a. med hjälp av eftersöksjägarnas kunskap om var viltolyckorna sker i respektive län.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser