Vildsvinsolyckor allt större trafikfara

Vildsvinsstammen har ökat explosionsartat, de senaste årens varma vintrar kan vara en orsak, tillgången till föda en annan. Ofta kan man se hela flockar driva över vägen, säger Jennica Sjöstedt som arbetar med viltfrågor på Vägverket Region Skåne.

Erik Thott är vice ordförande i Skånska jägarsällskapet och han säger att jägarna har problem att hinna skjuta av stammen i lagom takt. Hans tips till trafikanten är att uppmärksamma viltvarningsskyltarna i vägkanten:

– I de allra flesta fall är skyltarna helt rätt placerade. Där de står passerar vilda djur flera gånger om dagen, säger han.

Att vilda djur rör sig mest i gryning och skymning är bara en del av sanningen – det är då människan kan se djuren som rör sig fritt i landskapet nätterna igenom. Djurens rörelsemönster styrs av törst och hunger. När du kör inne i en skog, var särskilt uppmärksam när det finns:

· Skog på ena sidan vägen och en sjö på andra.

· Höstgrödor på ena sidan vägen och skog på den andra.

· Där viltstaket börjar eller slutar.

I Skåne skadas mellan fyra och fem trafikanter svårt i viltolyckor varje år och vissa år dör också någon trafikant. Antalet viltolyckor i Skåne förra året var drygt 2200 varav 120 med älgar inblandade, 1900 med rådjur och 220 var vildsvinsolyckor.

Annons

Annons

Senaste utgåvan