Vikande MC-försäljning årets två första månader

Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund har presenterat försäljningsstatistiken för årets två första månader, som visar på minskad försäljning i jämförelse med motsvarande period förra året.

Det är för tidigt att dra några slutsatser för hur den fortsatta försäljningsutvecklingen kommer att se ut för 2017. Nyregistreringen för motorcyklar påverkas bland annat av hur våren blir, där en tidig och varm vår i regel är positivt för nyregistreringarna. En tydlig trend är att mopeder och mopedbilar ökar.

-Kullarna med 15-åringar blir större och denna grupp efterfrågar sin egen mobilitet, detta syns tydligt i nyregistreringen av mopeder, säger Per Johansson, Vd för McRF.

En ökning av mopedister leder förhoppningsvis till en ökning av motorcyklister i framtiden.

 

Försäljningsstatistik:

Motorcyklar

Januari – februari 2016: 609 stycken

Januari – februari 2017: 518 stycken – 14,9 %

Mopeder

Januari – februari 2016: 451 stycken

Januari – februari 2017: 549 stycken + 21,7 %

Mopedbilar

Januari – februari 2016: 119 stycken

Januari – februari 2017: 149 stycken + 25,2 %

 

Enbart februari    2016      2017

Mc                           445       327 – 26,5 %

Moped                    313       335 + 7 %

Mopedbil                  68        76   + 11,8 %

Källa: McRF

Annons

Annons

Senaste utgåvan