Värsta Vägars Pris till rondell i Fittja

Den aktuella cirkulationsplatsen har tagits fram av Botkyrka kommun och Trafikverket. SMC, VTI och motorcyklister har påtalat att de kantiga granitblocken alldeles intill vägbanan är allt annat än bra för de oskyddade trafikanternas säkerhet, men än så länge finns de kvar.

Motiveringen till priset lyder:
”Botkyrka kommun och Trafikverket, region Stockholm, visar i Botkyrkarondellen att Nollvisionens intentioner är av underordnad betydelse. Nollvisionen säger att trafikmiljön ska utformas så att den är förlåtande eftersom man vet att trafikanter gör misstag. Att medvetet installera fasta granitblock i Botkyrka nära vägbanan ger inget utrymme för misstag. Däremot ökar de risken för allvarliga skador för de trafikanter som av någon orsak hamnar innanför det inre körfältet.”

Är Värsta Vägars Pris en vettig idé?

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser