Varning för rattfyllon!

Undersökningen är gjord i två steg. Det första steget var djupintervjuer med 100 personer runt om i landet som handlade om deras resande. De problem de upplevde har sedan varit underlag till frågor. Sammanlagt handlade det om 129 problempåståenden, i en enkät som gick ut till 9 000 personer i åldern från 18 till 84 år. De följande tio problemen rankades högst:

1. Det är för milda straff för dem som kör alkoholpåverkade.

2. Det finns för många rattonyktra i trafiken.

3. Fotgängare har för sällan reflexer.

4. Många bilister tar för stora risker när de ska köra om.

5. Det är för dyrt att ta körkort.

6. Folk har för dålig kunskap om ”bakfylla”, det vill säga att alkoholen finns kvar i kroppen länge och att man kör sämre ”dagen efter” även om alkoholen gått ur kroppen.

7. Vägsalt förstör bilarna.

8. Det görs för få kontroller av om bilister kör alkoholpåverkade.

9. Folk håller inte avstånd till bilen framför.

10. Många vägar har skador för att de underhålls för dåligt.

Källa: Vägverket /Kilometer

Annons

Annons

Senaste utgåvan