Variabla hastighetsgränser

På de aktuella ställena kommer det att installeras omställbara vägmärken som visar variabel högsta tillåtna hastighetsgräns beroende på t ex risk för halka, risk för köbildning eller mycket tät trafik, olycksrisk i korsningar eller barn på väg till skolbussen.

Kraven på snabb och säker framkomlighet har ökat vilket bland annat har lett till högre hastigheter på de svenska vägarna. Vägverket har fått tillstånd att prova s.k. variabla hastighetsgränser. Det innebär att vi kan anpassa hastighetsgränserna efter rådande förhållanden. Vi hoppas att trafikanterna därigenom i högre grad kommer att följa gällande hastighetsgränser, vilket är av stor vikt för trafiksäkerheten. Ett pilotförsök kommer att starta i oktober i år och övriga objekt under våren och hösten 2004 , säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Följande sträckor ingår i försöket:
(Skäl för varierad hastighetsgräns under viss tid anges kursivt)

Vägverket Region Norr: Lv 582 Alvik (Sydväst Luleå ) Barn på väg till skolan

Vägverket Region Mitt: E 4 Gävle-Axmartavlan
Svårt väglag eller trafikanhopning/kö

E 4 Sundsvall
Korsande gång- och biltrafik

E 4 Hudiksvall
Korsande/vänstersvängande tung trafik

Vägverket Region Mälardalen: E 18 Västjädra-Skälby (väster Västerås)
Svårt väglag eller trafikanhopning/kö

Vägverket Region Stockholm; E 4 Södertälje-Stockholm
Trafikanhopning/kö

Vägverket Region Sydöst: E 22 Åryd- Ronneby V
Svårt väder eller väglag

Lv 137 Ölandsbron
Svår vind samt hög/låg trafik

Vägverket Region Väst: E 6 Tingstadstunneln (Göteborg)
Trafikanhopning/kö

E 6 Uddevallabron
Svår vind eller is på pyloner

E 6 Kallebäck- Åbro (Göteborg)
Trafikanhopning/kö

E 6 Falkenberg – Skånegränsen
Svårt väder eller väglag

Rv 45 Götatunneln (Göteborg)
Trafikanhopning/kö

Vägverket Region Skåne E 65 Lemmeströ (öster Svedala)
Korsande trafik

Rv 21 Vanneberga (östra infarten Vinslöv)
Korsande trafik

E 22 Fogdarp (väster Hörby)
Korsande trafik

Rv 11 Kyrkheddinge (öster Staffanstorp)
Utfart från busshållplats/påfart

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser