Varannan använder hörlurar i trafiken

På bussen, på gymmet och i affären – vi är många som lyssnar på något nästan var vi än går. Enligt en enkätundersökning från försäkringsbolaget If har hörlurarna blivit mycket vanliga även i trafiken – och då är det inte bara fotgängare det handlar om.

En av två har på sig hörlurar när de rör sig i trafiken. Mer än var tredje har hörlurar på sig när de promenerar, drygt var sjätte när de löptränar och nästan lika många medan de cyklar. Bara 19 procent av unga mellan 18 och 34 år säger att de aldrig har hörlurar i trafiken.

– Hörlurar kan leda uppmärksamhet och fokus på annat än omgivningen och göra att du inte hör bilar eller cyklar som signalerar för att varna dig. Du får helt enkelt svårare att bedöma trafiksituationen omkring dig, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på försäkringsbolaget If.

Även Trafikverket har pekat på sambandet mellan hörlurar och olyckor. I flera länder har ett förbud införts mot att bära hörlurar vid till exempel cykling.

För fotgängare är risken störst när de ska korsa en väg eller järnväg – för cyklister som tar sig fram på körbanan gäller det att hela tiden vara uppmärksam på omgivningen.

Många hörlurar stänger dessutom ute och minskar volymen på störande ljud i omgivningen. Detta kan vara perfekt när man reser till exempel med tåg, buss eller flygplan. Men det gör det extra viktigt att vara uppmärksam när man rör sig i trafiken.

Nästan var tionde svarande uppger att de använder hörlurar i bilen. Lagen hindrar inte bilförare från att använda sig av olika typer av hörlurar. Men det är inte att rekommendera att använda hörlurar i form av headset, brusreducerande hörlurar eller öronsnäckor i båda öronen när man sitter bakom ratten.

– Att köra bil med hörlurar, särskilt med hög volym, kan vara ett störmoment. Det finns en risk att inte uppfatta trafiken runt omkring och att man mister skärpan och blir en trafikfara, säger Irene Isaksson-Hellman.

Trafikmiljön i dag är komplex, varför behovet av att vara uppmärksam i trafiken ökar.

–  Att kunna använda hörseln och inte bara synen är viktigt när man rör sig i trafiken. Det behövs för samspelet med andra trafikanter och för att kunna göra rätt bedömning, säger Irene Isaksson-Hellman.

I vilka situationer använder du hörlurar när du rör dig i trafiken? (flera svar möjliga) Ålder
Bas: Alla351618-34 år35-54 år55+
När jag promenerar35%60%42%13%
I kollektivtrafiken (buss/tunnelbana etc)30%58%32%8%
När jag löptränar/springer17%34%18%3%
När jag cyklar13%27%13%3%
I bilen8%14%9%4%
När jag åker elscooter/elsparkcykel2%6%1%0%
Har aldrig hörlurar på mig när jag är i trafiken51%19%43%81%
Summa157%218%158%113%

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 1-16 november 2019 har sammanlagt 3516 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser