Vägverket motarbetar motorcyklister i Stockholm

”Det verkar som att Vägverket vill att vi ska bli ihjälkörda!” säger en arg Ann Larsson.

Polisen, Stockholms Lokaltrafik och Järfälla kommun är positiva till motorcyklar i bussfilerna.

Sedan mer än 20 år får motorcyklarna köras i vissa bussfiler och det finns inga negativa effekter av detta. Att motorcyklarna får köras i bussfilerna är bara positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt enligt SMC. En motorcyklist ska inte stå sist i en kö och därmed riskera att bli påkörd bakifrån. SMC Stockholm vill nu utvidga denna möjlighet och skickat en ansökan till Länsstyrelsen.

Ann Larsson, konsulent i SMC Stockholm, som skickat in ansökan till länsstyrelsen säger: ”Vi har nu fått ta del av remissvaren och det är märkligt att Vägverket i vår region säger nej, de ska ju arbeta i Nollvisionens anda och förhindra att olyckor inträffar. Deras nej går tvärt emot ett aktivt trafiksäkerhetsarbete”.

De positiva remissvaren kommer från fem olika distrikt inom Polismyndigheten i Stockholm, Storstockholms Lokaltrafik och Järfälla Kommun.

Ann Larsson fortsätter: ”De verkar som att myndigheter med ett genuint och professionellt intresse för trafiksäkerhet förstår ur viktigt detta är för oss motorcyklister, jag tänker i första hand på polisen. Sedan bör man också uppmärksamma att Stockholms Lokaltrafik gärna ser motorcyklar i bussfilerna, det är ju dem vi samsas med och samarbetet fungerar perfekt”.

Några av remissvaren pekar på att kollektivkörfälten är på vägrenen och att de egentligen inte är lämpliga att köra på. Ann Larsson igen: ”Det är det dummaste jag läst på länge. Duger filen att användas av bussar med sin storlek och tyngd duger den också åt oss motorcyklister”.

Frågan kommer att diskuteras intensivt i SMC Stockholm monter, B 36, på motorcykelmässan i Sollentuna 10-13 mars.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser