Vägverket föreslår obligatorisk handledarutbildning

Vägverket föreslår att det införs ett krav på den privata övningskörningen: den ska inledas med en obligatorisk handledarutbildning som handledaren och eleven går tillsammans.

Privat övningskörning är en tillgång för svensk förarutbildning eftersom den bidrar till minskat antal olyckor för nya körkortshavare. Trots detta inträffar allvarliga olyckor under privat övningskörning. För att göra den ännu säkrare föreslår Vägverket att en obligatorisk handledarutbildning införs. En sådan skulle kunna bedrivas av auktoriserade utbildare och omfattar 3-4 lektionstimmar. Handledaren går utbildningen tillsammans med sin elev. Kostnaden beräknas till ca 150 kr per person.

Annons

Annons

Senaste utgåvan