Transportstyrelsen har sett över de medicinska reglerna för körkort

Transportstyrelsen ser ett stort behov av att förändra reglerna när det gäller medicinska krav för syn och diabetes för körkort. Det visar den granskning som Transportstyrelsen gjort. Nu inleds arbetet med att ta fram nya regler.

Transportstyrelsen har undersökt de trafikmedicinska föreskrifterna för syn och diabetes för att se hur dessa följer EU-direktivet, vilka regler som finns i andra länder och ta del av den kunskap som finns på området.

Slutsatser och förslag redovisas nu i två rapporter.

– Sammanfattningsvis ser vi ett stort behov av att förändra reglerna när det gäller medicinska krav för syn och diabetes för körkort. Vi kommer nu att inleda arbetet med att revidera och utveckla föreskrifterna, säger Björn Renberg, enhetschef på Transportstyrelsen.

Översynerna visar att medicinföreskrifterna i vissa delar är strängare än kraven i EUs körkortsdirektiv. Det handlar om så kallade särkrav i föreskrifterna. Samtidigt finns också områden där de svenska kraven är lägre än EUs minimikrav.

Transportstyrelsen har jämfört reglerna i sex europeiska länder: Finland, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Översynen har gjorts i dialog med medborgare, patientorganisationer och hälso- och sjukvården.

LÄNK: Mer info och rapporter

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser