Trafikverket vill slopa 50, 70 och 90

 

En sådan avveckling skulle ge marginellt längre restider men också rädda 30 liv om året, minska trafikbullret och kapa utsläppen av koldioxid, uppger Trafikverket.

– Färre fartgränser gör trafiksystemet mer överskådligt och kan bidra till att nå trafiksäkerhetsmålen samtidigt som det rätt genomfört inte behöver komma i konflikt med tillgänglighetsmålet, säger Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör.

Utvärderingen har genomförts på uppdrag från regeringen för att utvärdera de nya hastighetsgränserna (40, 60, 80, 100 och 120 km/tim) som infördes 2008 och 2009.

Enligt verkets bedömning kan 40 km/tim ersätta 50 km/tim som bashastighet i tätbebyggt område efter en femårig övergångsperiod, under vilken landets kommuner ska kunna utvärdera sina vägnät.

Efter perioden ska 50 km/tim försvinna från skyltarna.

Hastighetsgränserna 70 och 90 km/tim kan i sin tur skrotas efter tolv år, enligt förslaget. Hastigheten på många vägar kommer att sänkas, men i vissa fall även höjas. Gränserna som blir kvar är 30, 40, 60, 80, 100, 110 och 120 km/tim.

– Om övergången sker på ett genomtänkt sätt och under en rimlig övergångsperiod upplever trafikanterna att hastigheten står i logisk relation till vägens standard. Det ökar viljan att följa fartgränserna, något som också är väldigt viktigt för trafiksäkerheten, säger Lena Erixon.

Nu är det upp till regeringen att besluta om Trafikverkets förslag.

Annons

Annons

Senaste utgåvan