Utbrett rattsurfande – trots nya totalförbudet

Sedan början av förra året är det förbjudet att hålla mobilen i handen vid körning. Men den nya lagen verkar inte ha haft någon påverkan på förarnas beteende. Många har fortfarande svårt att ta ögonen från mobilen när de sitter bakom ratten, enligt undersökningar av If.

Nu stundar en av de mest olycksdrabbade helgerna i trafiken då många påskfirare är ute på vägarna. Inte sällan är mobilen orsak till att man vänder blicken från vägen och olyckan är framme.

Den 1 februari 2018 infördes totalt förbud mot att hålla en mobiltelefon i handen vid körning. Det innebär att det är förbjudet att sms:a, surfa på nätet eller prata i telefon utan handsfree bakom ratten. Men fortfarande är det många som ägnar sig åt andra aktiviteter än att enbart hålla ögonen på vägen medan de kör bil.

En ny undersökning från försäkringsbolaget If visar att 30 procent av bilförarna ibland pratar med mobilen i handen medan de kör. Undersökningen visar också att mer än var tredje bilförare gps-navigerar, nästan en av fyra sms:ar och lika många väljer musik på sin mobil under körning.

När motsvarande undersökning gjordes för två år sedan svarade färre – mindre än var fjärde förare (24 procent) – att de pratar med mobilen i handen under färd. Ungefär lika många (23 procent) uppgav att de ibland gps-navigerar. Endast var tionde svarade att de skickar sms bakom ratten.

– Det är allvarligt att så många har fokus på mobilen medan de kör bil. Det går inte att vara uppmärksam på trafiken och samtidigt skriva meddelanden eller titta på film, då utsätter man både sig själv och andra för livsfara, säger Caroline Starck, informationschef på försäkringsbolaget If.

Osäkerhet kring vad nya lagen innebär

I undersökningen framgår att många förare är osäkra på vad den nya lagen innebär. Var sjätte känner inte till att förbudet innebär att man inte får sms:a, var femte tror inte att förbudet innefattar att man inte får titta på film under körning. En av fem tror att man inte får prata i mobilen över huvud taget medan man kör.

– Den som vill hålla sig på rätt sida om lagen och undvika olyckor bör hålla händerna på ratten och koncentrera sig på vägen istället för mobilen. Om du måste kolla upp något, använd tekniska hjälpmedel som gör att du inte behöver hålla mobilen i handen. Ställ in adresser och liknande i förväg eller ta hjälp av en medpassagerare, säger Caroline Starck.

Ett stort trafiksäkerhetsproblem

Statistiken av olycksfall kopplad till mobilanvändning är ofullständig, men Transportstyrelsen har gjort analyser av 323 olyckor åren 2013-2016, där kommunikationsutrustning använts av föraren under färd. Mobiltelefon finns med i beskrivningen i 80 procent av dessa olyckor.

En förare som använder mobilen under körning har sämre reaktionstid och längre bromssträcka. Om man tittar ned i två sekunder när man kör 40 km/h hinner bilen rulla 22 meter utan kontroll. 

Minst 650 fotgängare och cyklister behövde akutsjukvård mellan 2006 och 2016 efter att de skadat sig i trafiken på grund av mobiltelefonen, visar Transportstyrelsens statistik. Det har tidigare konstaterats att ungefär 85 procent av distraktionsolyckor med fotgängare och cyklister är kopplade till mobiltelefon.

Sedan 1 oktober 2018 kan polisen bötfälla direkt om en person stoppas för att ha rattsurfat. Bötesbeloppet är 1 500 kronor.

Vad av följande, om något, har det hänt att du gjort samtidigt som du kört
bil?
Vi menar även när bilen står stilla t ex vid rödljus
 2019 2017
Pratar i den med handsfree49%44%
Gps-navigerar37%23%
Pratar i den – håller den i handen30%24%
Sms:ar23%11%
Väljer musik, exempelvis på Spotify22%
Surfar på internet8%4%
Spelar spel3%2%
Tittar på film3%1%
Inget av alternativen27%22%
Vill ej svara1%4%
Den 1 februari 2018 infördes en ny lag angående hur man får
använda mobil och annan kommunikationsutrutning i
motordrivna fordor. Vad av följande får man enligt lagen inte göra?
Prata i mobilen om du håller den i handen medan du kör88%
Smsa medan du kör85%
Titta på film på mobilen medan du kör79%
Prata i mobilen över huvud taget medan du kör21%
Använda mobilen som GPS medan du kör15%
Prata i mobilen via headset medan du kör6%
Ha mobilen påslagen med ringsignal i bilen medan du kör4%
Vet ej3%

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21-31 mars 2019 har sammanlagt 3 510 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige. 2 879 personer kör bil och svarade på frågan om mobilanvändning bakom ratten.

Annons

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: