Synbesiktningen 2020: – inför obligatoriska synkontroller vid körkortsförnyelse

91 procent av Sveriges bilister, motsvarande cirka 6 miljoner, vill ha en lag för synkontroll vid körkortsförnyelse. Det visar färska siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen.

Undersökningen, som gjorts sedan 2008, pekar på en skrämmande verklighet där cirka 650 000* svenska bilister kör trots att deras syn är så dålig att den inte uppfyller kraven som ställs för att få ta körkort**. De har med andra ord körkort trots olaglig syn.

Resultatet från Synbesiktningen 2020 visar att fler än nio av tio (91 procent) bilister i Sverige vill se ett lagkrav för återkommande synkontroller i samband med körkortsförnyelsen vart tionde år. Idag krävs endast syntest vid ansökan om lämplighetsintyg när man tar körkort. Därefter saknas krav på att kontrollera synen fler gånger, trots att de flesta får försämrad syn i 40-årsåldern. Detta har resulterat i att cirka 650 000 bilister idag kör med olaglig syn.

– Vi vet att det kan vara svårt att själv upptäcka försämringen eftersom synen förändras gradvis med åldern. Bevisligen har vi cirka 650 000 bilister som inte borde finnas ute på vägarna med den synskärpa de har idag. En lag som kräver syntest vid körkortsförnyelse skulle förhindra detta och därmed öka trafiksäkerheten i Sverige, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Sedan 2008 har Synoptik och Bilprovningen genomfört Synbesiktningen för att uppmärksamma vikten av att se och synas i trafiken. Bilisternas efterfrågan på en ny lag som kräver synkontroll vid körkortsförnyelse har legat konstant runt 90 procent. Likväl har politikerna inte agerat för att öka säkerheten på svenska vägar.

– Sverige är sedan länge en förebild på trafiksäkerhetsområdet, ändå belyser Synbesiktningen att det går att göra ännu mer för att nå Nollvisionen. I ett flertal andra länder i EU genomförs återkommande synkontroller efter att man tagit körkort, något Sverige borde ta efter och införa vid körkortsförnyelsen, inte minst eftersom det är efterfrågat av bilisterna själva, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2020
• 10 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
• 97 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert.
• 91 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse.
• 79 procent av de som vill se lagkrav vill att det införs vid 55 års ålder eller tidigare.
• 85 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

Synbesiktningen 2020 genomfördes den 15 oktober. 1 252 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 784 bilister gjorde ett syntest.För statistik och analys läs faktasida här: www.synoptik.se/synbesiktningen 

* Baserat på Trafikverkets siffror från 2019, 6 548 000 B-körkort i Sverige.
** Med olaglig synskärpa menas att de testade personerna inte uppfyller den gräns (minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: