Sänkta hastigheter i Dalarna ska rädda liv

Trafikverket föreslår hastighetssänkning på vägsträckor i Dalarna för att anpassa hastigheten så bra som möjligt till vägarnas standard. Främsta målet är att rädda liv.

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränsen till vägarnas säkerhetsstandard, på statliga vägar runtom i Sverige. På en mötesseparerad väg riskerar man inte att kollidera med ett mötande fordon. Därför kan hastighetsgränsen vara 100 km/tim eller högre. På vägar utan mittseparering sänks hastigheten till 80 km/tim.

Under 2019 utreder Trafikverket följande vägar i Dalarna: 
Nu utreder Trafikverket ett antal vägar för hastighetssänkningar och vilka konsekvenser det får.  Efter sommaren går förslaget ut på remiss till berörda kommuner, Region Dalarna samt andra aktörer. Trafikverket planerar att införa de nya hastigheterna under hösten.

Förslag hastighetssänkning i Dalarna 2019: 
E16 Borlänge-Djurås-Malung och riksväg 68 Horndal – Gävleborgs länsgräns

Samtidigt införs en hastighetshöjning i Dalarna 2019: 
E16 Dala Järna-Vansbro, som snart är en mötesfri väg.

– Vi har tidigare fått reaktioner om sänkta hastigheter, med önskan om åtgärder för säkrare vägar i stället. Men de medel som finns tillgängliga räcker inte till att åtgärda alla sträckor på en gång, som att exempelvis bygga mötesseparering. Att vi nu justerar hastigheterna räddar liv och det är vårt främsta mål, säger Catherine Kotake, regional direktör på Trafikverket.

Minskar risken att omkomma med 40 procent vid en kollision
Antalet dödade i vägtrafiken har länge minskat. Men utvecklingen har planat ut de senaste åren och antalet dödade ökade 2018 i hela landet. Under 2018 dödades 324 personer i vägtrafiken, vilket är 72 fler än under 2017.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Krockeffekten varierar vid olika hastigheter. Om du kolliderar i 80 km/tim i stället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent.

Tidsförlusten är 50 sekunder per mil
Restiden påverkas endast marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/tim i stället för 90 km/tim förlorar du maximalt 50 sekunder per mil.

Arbetet i Dalarna fortsätter
Det intensiva arbetet med säkerhetshöjande åtgärder i Dalarnas vägnät fortsätter, med både pågående och planerade arbeten:

 • E45/väg 70 genom Mora, kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder
 • Väg 50 genom Ludvika, ökad säkerhet och tillgänglighet
 • Väg 70 Smedjebacksvägen–Gyllehemsvägen, bättre framkomlighet och trafiksäkerhet
 • Väg 70 Trafikplats Smedjebacksvägen i Borlänge, mitträckesseparering
 • Väg 66 Östra Tandö–Bu, trafiksäkerhetsåtgärder
 • Väg 635 Halvarsgårdarna i Borlänge, trafiksäkerhetsåtgärder
 • E16/väg 70, Borlänge–Djurås, mötesfri väg
 • E16 Dala-Järna–Vansbro, mötesfri väg
 • E16 Lönnemossa–Klingvägen, mötesfri väg
 • E45 Vattnäs–Trunna, ny vägsträckning, mötesfri väg
 • Väg 66 Smedjebacken–Ludvika, mitträckesseparering
 • Väg 66 Västmanland länsgräns (Oti)–Smedjebacken, mitträckesseparering

Mer information om vad som händer i Dalarna: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Dalarna/

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: