Fem miljoner till trafiksäkerhetsidéer via Skyltfonden

Två gånger om året delar Trafikverket ut pengar från Skyltfonden till goda idéer inom trafiksäkerhet. I vårens ansökningsomgång går drygt fem miljoner kronor till 14 projekt som förväntas kunna bidra till en säkrare vägtrafik.  

Skyltfonden är ett smart ”kretslopp” som förenar nytta med nöje. När någon köper en personlig registreringsskylt till sin bil, går merparten av betalningen via Transportstyrelsen till Skyltfonden. Trafikverket administrerar sedan utdelningarna, som går till projekt som snabbt ska komma trafikanterna till nytta (tidplanen för varje projekt bör inte överstiga två år).

Under våren har innovatörer, organisationer och företag ansökt om medel från Skyltfonden till olika projekt som kan öka säkerheten för vägtrafiken. Alla kan ansöka, utom trafikverks-anställda.

Några av projekten som får medel den här gången är:  

  • Rekommendationer för bättre motorcykelsäkerhet baserat på internationella experter – rapport från workshopen Riding in a safe system, VTI
  • AI-baserad drogdetektion, Eyescanner Technology Sweden AB.
  • Utformning av BRT-liknande kollektivtrafiksystem med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet, Trivector Traffic AB.
  • Förbättrad synlighet för långsamtgående fordon (LGF), Stiftelsen Chalmers Industriteknik.

– Alla stora uppfinningar börjar med en idé, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket. Med Skyltfonden vill vi stötta idéer som i förlängningen kan bidra till ökad trafiksäkerhet på våra vägar. Det handlar om Nollvisionen i stort och smått.

Annons

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: