670 000 bilförare kör med olaglig syn

Över 670 000* bilförare i Sverige kör med olaglig** syn, vilket innebär att man inte uppfyller de lagstadgade kraven för att ta körkort. Det visar siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. 9 av 10 bilförare, motsvarande cirka 6 miljoner, vill ha en lag för synkontroll vid körkortsförnyelse, men politikerna agerar inte.

Sedan 2008 har Synoptik och Bilprovningen genomfört Synbesiktningen för att uppmärksamma vikten av att se och synas i trafiken. Ändå är det 10 procent, motsvarande över 670 000 bilförare, som kör med en olaglig syn, vilket innebär att den blir oskarp efter en meters avstånd, strax efter bilrutan. Samtidigt upplever nästan alla, 97 procent, att de har en fullgod syn för att köra bil.

– Att det är svårt att själv upptäcka synförsämringar, eftersom de ofta kommer gradvis med åldern, bekräftas återigen av Synbesiktningen 2021 där över 670 000 förare bevisligen kör med olaglig syn, samtidigt som nästan alla anser sig se tillräckligt bra för att köra säkert i trafiken. Att införa obligatoriska syntester i samband med körkortsförnyelsen skulle öka trafiksäkerheten i Sverige, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

Närmare 30 000 bilister har under åren svarat på attitydfrågor kring syn och bilkörning. Varje år visar resultatet att 9 av 10 bilister i Sverige vill se ett lagkrav för återkommande synkontroller i samband med körkortsförnyelse, liksom andra EU-länder redan har. Ändå agerar inte politikerna för att öka säkerheten på svenska vägar.

– Trafiksäkerheten på våra vägar är avhängig såväl säkra fordon som säkra förare. Regelbundna synkontroller för förare borde därför vara lika självklart som att besikta sina fordon, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2021

  • 10 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
  • 97 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert.
  • 89 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.
  • 82 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

Synbesiktningen 2021 genomfördes under perioden 5–31 oktober. 1 666 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 059 bilister gjorde ett syntest. För statistik och analys läs faktasida här: www.synoptik.se/synbesiktningen 

* Baserat på Trafikverkets siffror från 2020, 6 731 000 B-körkortsinnehavare i Sverige.

** Med olaglig synskärpa menas att de testade personerna inte uppfyller den gräns (minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.

Senaste utgåvan

Annonser

%d bloggare gillar detta: