5,9 miljoner till trafiksäkerhetsidéer i vägtrafiken

Skyltfonden har beviljat 21 stycken olika projektbidrag till en summa av 5 925 000 kronor för utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Bland annat har VTI fått ett bidrag för sin kartläggning av dödsolyckor med motorcykel i Norden.

Pengarna i Skyltfonden kommer från Transportstyrelsen och utgörs av de avgifter som fordonsägare betalar för personliga fordonsskyltar (kostar i dagsläget 6200 kronor).

DESSA PROJEKT HAR TILLDELATS MEDEL I DENNA OMGÅNG:

-Kartläggning av dödsolyckor med motorcykel i Norden – Varför är risken att dödas per mc högre i Sverige än i övriga länder i Norden?, VTI, Borlänge

-Definiera och klassificera nya elektrifierade fordon för personmobilitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

-Skattning av omkomna i vägtrafiken med hjälp av stödinformation, Östen Johansson, Djurmo

-Kommunicerande cykelhjälm, VTI, Linköping

-Säkerhetskultur i bussbolag, VTI, Linköping

-Varför är trafiksäkerheten bättre i Norge än i Sverige?, VTI, Linköping

-Elektroniska körjournaler och ISA – effekter och potential inom trafiksäkerhet, Trivector Traffic AB, Lund

-Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon – fallstudie av effekter, NTF, Stockholm

-Äldre cyklisters syn på sina egna möjligheter att påverka sin säkerhet i trafiken, Cajoma Consulting, Magnus Andersson, Uppsala

-Säkra barn på bussar, ÅF Infrastructure AB, Malmö

-Trafiksäkrade cykelgator – en för- och efterstudie i Malmö, ÅF Infrastructure AB, Malmö

-Gravidas bältesanvändning – Enkätstudie, Stiftelsen Chalmers Teknikparkers industriteknik, Göteborg

-Ökar trafiksäkerheten när vi rensar luften? – trafiksäkerhetspotential av att införa miljözoner för personbilar, Trivector Traffic AB, Lund

-Hyrcyklar utifrån en trafiksäkerhetsaspekt, Sweco Society AB, Malmö

-Trafiksäkerhetsgranskning – en uppföljning av vad som gjorts hittills, Sweco Society AB, Falun

-Spårvägens påverkan på trafiksäkerheten hos oskyddade trafikanter vid olika utformning ochreglering, Tyréns AB, Malmö

-Samspel mellan cykel och linjetrafik i gemensamt kör-fält – trafiksäkerhet i samband med busshållplatser, Sweco Society AB, Stockholm

-Rådet mot högersvängsolyckor, Cykelfrämjandet, Stockholm

-Delningsekonomin och frivillig hjälmanvändning, RISE Research Institutes of Sweden, Stockholm

-Trafiksäkerhetseffekter av cykling mot enkelriktat, Föreningen Svenska Cykelstäder, Östersund

-Provning och klassificering av greppvänliga vinterskor för konsumenten, SIS – Svenska institutet för standarder, Stockholm

Fakta om Skyltfonden

Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhetsområdet. Pengarna i Skyltfonden kommer från Transportstyrelsen och utgörs av de avgifter som fordonsägare betalar för personliga fordonsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 200 kronor varav 5 500 kronor avsätts till Skyltfonden för trafiksäkerhetens främjande. Skyltfonden delar ut medel till intressanta trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Ansökningarna skall vara Trafikverket tillhanda senast den 1 mars respektive den 1 oktober. Skyltfonden kan även, med särskilt beslut, avsätta medel till särskilda initiativ från aktörer som är till nytta för trafiksäkerheten.

%d bloggare gillar detta: