Circuit de Barcelona-Catalunya storsatsar

Gran Premi de Catalunya Moto GP

Den spanska motoranläggningen Circuit de Barcelona-Catalunya är just i detta nu inne i ett ambitiöst transformationsprojekt för att positionera sig som den mest moderna, miljövänligaste banan i Europa. 

En investeringsplan på 50 miljoner euro fram till 2026 syftar till att modernisera och anpassa motoranläggningen, cirka 3 mil norr om Barcelona, till nya behov genom att främja en mer hållbar, innovativ, industriell och digital modell med målet att göra Circuit de Barcelona-Catalunya till en nyckelinfrastruktur för landets industri. 

I denna riktning har flera förbättringsåtgärder inletts på anläggningen i år, vilket inkluderar omfattande ombyggnad av kontrolltornet, briefingrummet, pressrummet, personal- och tidtagarnas kontor och VIP-utrymmen. Det kommer också att skapas nya kontor och mötesrum för företag och sociala evenemang. 

Terrassen på depåbyggnaden renoveras också med byggandet av ett nytt tak. Bland nyheterna för 2024 framhävs skapandet av ”Rooftop”, en VIP-gångbro som förbinder depån med området runt stadion. 

Den nya planen syftar också till att göra Circuit de Barcelona-Catalunya till den mest framstående motoranläggningen inom miljöengagemang och de transformationer som den här typen av anläggningar måste genomgå med tanke på klimatkrisen. 

För närvarande är Catalunya-banan redan en global referens för sitt engagemang för hållbarhet och respekt för miljön, men målet är att gå ännu längre. 

I detta sammanhang invigde banan förra oktober Kataloniens största offentliga solcellsanläggning för eget bruk. Sedan dess har anläggningen totalt 1 239 solpaneler som genererar 33% av den energi som Circuit förbrukar idag. 

Förutom de 4 675 meterna bana har anläggningen även 25 hektar med grönområden som möjliggör organisation av speciella evenemang knutna till underhållning och hälsosam fritid. 

För närvarande arbetar man för att 2024 ska bli en extraordinär säsong och erbjuda fans upplevelser de aldrig tidigare skådat. Catalunya-banan har ett giltigt avtal till 2026 med Formula 1 och MotoGP, och relationen till båda mästerskapen uppges vara utmärkt. 

Målet för Circuit de Barcelona-Catalunya är att ta anläggningen till en annan nivå och göra den till den mest moderna, hållbara och innovativa i Europa.

Annons

Annons

Senaste utgåvan