18 000 återkallade körkort under årets första halva

Under första halvåret av 2019 har Transportstyrelsen återkallat 18 352 körkort. Det är en ökning med 3,2 procent jämfört med året innan. Körkort som återkallas på grund av rattfylleri ökar i landet med 13,8 procent, men variationerna mellan länen är stora.

– Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken. Personer som kör påverkade utsätter både sig själv och andra för livsfara. Över 3000 återkallelser på ett halvår visar tyvärr att påverkade förare är en allt för vanlig företeelse på våra vägar, säger Dinko Odobasic, enhetschef på Transportstyrelsen.

När en påverkad förare fastnar i polisens vägkontroller omhändertas körkortet på plats. Transportstyrelsen informeras om ärendet och påbörjar en utredning om det framtida körkortsinnehavet. Ärendetypen är den högst prioriterade inom körkortsverksamheten. Normalt återkallas körkortet minst 12 månader alternativt minst 24 månader om det rör sig om grovt rattfylleri eller om det skett vid upprepade tillfällen.

Återkallade körkort första halvåret

Återkallelsegrund20182019Återkallelsen betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 12 9513 358Rattfylleri
Återkallelsegrund 210363Smitning
Återkallelsegrund 3302256Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 49 4189 840En väsentlig överträdelse, 
vanligen fortfkörning
Återkallelsegrund 5952680 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 68474Allmän brottslighet 
Återkallelsegrund 72 7002 693Medicinska skäl 
Återkallelsegrund 82 1202 214Ej lämnat läkarintyg eller bevis 
på godkänt förarprov 
Samtliga*17 77918 352

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Stora variationer i landet

Antalet återkallade körkort ökar i landet som helhet, men det finns stora variationer mellan olika delar av landet.

– I exempelvis Södermanlands län ökar antalet återkallelser med över 13 procent. Samtidigt minskar de i Örebro län med 6 procent. Men vi vet sedan tidigare att siffrorna varierar över tid mellan olika delar av landet, och det finns inget som indikerar att detta skulle vara annat än naturliga variationer, säger Dinko Odobasic.

%d bloggare gillar detta: