Trafiken ökar

– Transporterna av människor och gods fortsätter öka. Trafiken med tunga fordon ökade med 2,6 procent och vägtrafiken totalt med 1,4 procent under 2001. Trafikökningen är inte lika stor som föregående år men visar ändå tydligt den ökande rörligheten i samhället. Ökningen är störst i storstäderna, trots att man där har de bästa möjligheterna att använda kollektivtrafik. Med denna utveckling är det en mycket svår utmaning att bemästra de ökande klimateffekterna av utsläppen av koldioxid, liksom hälsoeffekterna av vägtrafiken i form av dels dödade och skadade, dels personer påverkade av luftföroreningar och buller, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö

Annons

Annons

Senaste utgåvan