Svedea slopar självrisken på mc-försäkringar vid rullgrusolyckor

Detta pressmeddelande damp precis ner på redaktionen och kan vara det bästa vi läst på mycket länge. HEJA SVEDEA !!

Pressmeddelande 28.5.2020 | Svedea.

Sju av tio mc-förare upplever löst grus på asfaltväg som ett av de största orosmomenten med mc-åkning. Grus efter lagningar, ytbehandlingar och från stödremsor är återkommande problem som Svedea vill öka uppmärksamheten kring.

Varje år genomför Svedea en kundundersökning bland sina mc-kunder, Mc-kollen. På frågan ”vad uppfattar du som de största riskerna med mc-åkning” uppger ungefär 70 % av de tillfrågade ”grus på asfalt”.
– Efter olika typer av vägarbeten ligger ofta mycket farligt grus kvar, många gånger utan varnande skyltning – och det blir inte bättre över tid. Förutom att gruset kan vara livsfarligt för oss hojåkare, innebär det även stora kostnader för försäkringstagaren, försäkringsbolagen och vården, säger Stefan Karlsson, produktchef mc-försäkring på Svedea.
Varför tar Svedea bort självrisken?
Senast 31 maj ska allt grus från vinterväghållningen vara borta i hela landet. Under perioden 1 juni till 31 oktober ansvarar väghållaren för att asfalterade vägar är fria från grus. Men om en mc-åkare råkar ut för en olycka till följd av grus som ligger kvar är det inte väghållaren som står för kostnaden.
– Egentligen borde väghållaren ta större ansvar för de skador som uppstår till följd av löst grus, men nu är det är mc-föraren och försäkringsbolagen som drabbas. Det tycker vi är orättvist och har i ett första steg beslutat oss för att ta bort självrisken under perioden 1 juni till 31 oktober. Samtidigt sänder vi en signal till makthavarna om att vi framöver kommer att överväga att skicka räkningarna vidare till väghållaren, säger Stefan Karlsson.
– Grusproblemet leder till olyckor varje år. Detta gäller inte bara motorcyklister, även mopedåkare och cyklister drabbas. Nu vill vi se en ändring och tillsammans med SMC trycker vi på för en säkrare trafikmiljö för oss hojåkare bland annat genom att börja dokumentera och dela med oss av vilka de farliga vägsträckorna är, säger Stefan Karlsson.
– Var fjärde person som skadats allvarligt i en mc-olycka utanför tätort beror helt eller delvis på grus – det visar statistik från STRADA. Grus på belagd väg ökar halkrisken och motsvarar vinterväglag, vilket ingen MC-och mopedförare är beredd på. Svedeas initiativ är mycket bra och SMC hoppas att vårt samarbete kan leda till säkrare vägar och färre olyckor, säger Maria Nordqvist, SMC.
Arbetet med hur rapportering och dokumentation av farliga rullgrussträckor kommer att ske pågår i skrivande stund. Resultatet presenteras senare under sommaren.

Kontakter

Stefan Karlsson
Produktchef mc-försäkring
08-790 03 17

stefan.karlsson@svedea.se

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser