STR beskyller Socialdemokraterna för dyra körkort

Det är socialdemokraternas riksdagsledamot Hillevi Larsson från Malmö som driver frågan om billigare körkort.

– Jag upplever att det har blivit en klassfråga, att ungdomar som har föräldrar som kan hjälpa till eller har lyckats få jobb och har pengar, de tar körkort och de andra tar det inte. Det som är ännu allvarligare känner jag, är att sen när det blir dags att söka jobb så riskerar man att bli utestängd från många jobb om man inte har körkort, ofta står det redan i platsannonserna att det krävs körkort, säger Hillevi Larsson till Rapport.

Enligt STR finns det flera anledningar till att priserna ökat så som de gjort:

· Prishöjningen 1989 skedde som ett resultat av det generella prisstopp som socialdemokraterna införde året innan.
· 1990 höjde socialdemokraterna i en uppgörelse med centerpartiet bensinskatten och införde senare samma år moms på bensinen.
· 1997 införde socialdemokraterna slutligen moms med 25 procent på körkortsutbildning (samma år införde man även moms på ridutbildning, men bara med sex procent).

– Ha gärna synpunkter på prisutvecklingen hos trafikskolorna, få är så granskade som vår bransch. Men detta är resultatet av socialdemokratisk politik. Trafikskolorna har i huvudsak hållit sig till inflationsmålet, vilket innebär prishöjningar runt två procent per år, säger Berit Johansson , ordförande för Sveriges Trafikskolors Riksförbund.

STR menar att prisfrågan alltid kommer i fokus när det är valår. Det är en enkel väg för politikerna att nå stora grupper av förstagångsväljare. De anser att måttet på hur mycket en körkortsutbildning är värd borde bedömas utifrån hur väl man klarar sig i trafiken efter avslutad utbildning, men idag finns inte några sådana uppföljningsrapporter.

STR efterlyser en aktiv uppföljning av sådan statistik vilket enligt dem skulle hjälpa trafikskolorna att förbättra undervisningen och det pedagogiska innehållet.

– Ingen skulle anställa en pilot som skryter om hur få lektioner han eller hon tagit. Vi måste få ett nytt fokus i körkortsdebatten, avslutar Berit Johansson.

Annons

Annons

Senaste utgåvan