Stort mörkertal för viltolyckor

 

Forskare vid Umeå universitet har kommit fram till att 44 personer omkom i viltolycka med älg mellan 2003 och 2010 enligt den officiella statistiken, men ytterligare 13 har omkommit i olyckor där föraren har väjt för en älg. Det ger ett mörkertal på 23 procent, eftersom dessa olyckor inte syns i statistiken över viltolyckor.

Mörkertalet är ungefär lika stort när det gäller viltolyckor med älg som leder till personskador. Tittar man på personskador där ett rådjur varit inblandat i händelseförloppet är mörkertalet så högt som 80 procent.

Nytt sätt att rapportera
Orsaken till att mörkertalen för viltolyckor är höga är det nuvarande systemet för inrapportering av olyckor, kallat Strada. Det används sedan 2003 och innebär att olyckor som är en direkt följd av väjning för vilt inte rapporteras in som viltolycka. Följden kan till exempel vara en krock med ett annat fordon eller en singelolycka där föraren kör av vägen.

Forskarna har undersökt mörkertalet för viltolyckor mellan 2003 och 2010, på uppdrag av Älgskadefondsföreningen. Syftet är att ge en fullständig bild över omfattningen av viltolyckor i Sverige. Undersökningen har genomförts genom att använda Stradas koder och genom att läsa fritextbeskrivningar över händelseförlopp i Polisens rapporter från olyckor.

Annons

Annons

Senaste utgåvan