Stopp för fossila drivmedel

Nyligen presenterades utredningen ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040” (SOU 2021:48). Utredningen utgår från en strategi i tre delar: elektrifiera så långt det går; minska trafiken; förnybara drivmedel där det är svårt att elektrifiera.

Utredningen föreslår bland annat följande:

•Fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige 2040.

•Nollutsläppskrav för nya personbilar från 2030.

•Riksdagsbundet mål om endast nollutsläppsfordon i nybilsförsäljningen 2030.

•Snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen.

– Redan i april 2018 framförde M Sverige, inför riksdagens trafikutskott, förslaget om att förbjuda försäljning av nya fossilbilar från 2030. Det var ett sätt att överföra ansvaret för omställningen till biltillverkarna istället för att det skulle ligga på bilisterna, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige.

För att elektrifieringen av fordonsflottan ska kunna bli verklighet menar utredningen att en snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen behövs.

– M Sverige har gång på gång påpekat bristen av laddmöjligheter i samband med de granskningar vi har gjort som visar att laddinfrastrukturen är dåligt utbyggd. Det gäller i synnerhet i glesbygd men är också ett stort problem för boende i flerbostadshus i städerna.

Utredningen visar att förnybara drivmedel kommer att ha ett högre pris än fossila. Det innebär höjda drivmedelspriser för bensin och diesel eller de drivmedel som kommer att ersätta dessa.

– Det är inte rimligt att de som inte har ekonomisk möjlighet att köpa en elbil ska få höjda drivmedelskostnader samtidigt som det blir billigare för dem som har råd att köpa en elbil. Vi anser att det behövs en satsning som gör det möjligt för privatbilisterna att ställa om. Ett av våra förslag är en rejält tilltagen skrotningspremie som skulle få bort de äldsta och miljömässigt sämsta bilarna från våra vägar, säger Caroline Drabe.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser