Stopp för EU-förslag om olika hastighetsgränser för motorcyklar

Ledamöterna av Europaparlamentet i utskottet för transport och turism antog sin ståndpunkt om översynen av EU:s körkortsregler med 22 röster för, 21 emot och två nedlagda röster. Samtidigt avslogs EU-förslaget om att införa olika hastighetsbegränsningar för bilar och motorcyklar samt differentierade hastighetsbegränsningar för innehavare av A1-, A2- och A-motorcykelkörkort.

Några av de föreslagna åtgärderna:

  • Obligatoriska hälsokontroller vid utfärdande och förnyelse av körkort
  • Minst två års provperiod för nya förare
  • Uppdatering av förarnas körfärdigheter för att vara bättre förberedd för verkliga körsituationer.
  • Möjlighet att ett digitalt körkort ska kunna laddas upp på smartphones.

Transport- och turismnämnden, TRAN, enades om att körkort ska gälla i minst 15 år för motorcyklar, personbilar och traktorer och fem år för lastbilar och bussar, med vissa undantag. De föreslog också att göra hälsokontroller obligatoriska vid utfärdande och förnyelse av ett körkort. Enligt de föreslagna reglerna skulle nya förare behöva genomgå en provperiod på minst två år under vilken det skulle finnas vissa restriktioner, såsom strängare straff för vårdslös körning och upp till 0,2 g/l alkoholgräns.

TRAN-ledamöterna stöder även ett förslag om att anpassa förarutbildning och tester för att bättre förbereda förarna för verkliga körsituationer och utveckla deras riskmedvetenhet, i synnerhet för särskilt utsatta trafikanter som fotgängare, cyklister och användare av e-skotrar och e-cyklar. Säker telefonanvändning under körning, körning i snö och halka, risker för döda vinkeln, förarassistanssystem och fordonsanvändning i förhållande till miljö och utsläpp bör också ingå i förarproven. För att stödja EU:s inre marknad är parlamentsledamöterna för att ge förare möjlighet att få ett digitalt körkort, tillgängligt på en mobiltelefon och helt likvärdigt med det fysiska körkortet.

Föredragande Karima Delli MEP:s betänkande innehöll ändringsförslag till förslaget från Europeiska kommissionen, som försökte fastställa olika hastighetsgränser för bilar och motorcyklar och differentierade hastighetsgränser för innehavare av motorcykelkort A1, A2 och A, oavsett de allmänna hastighetsgränserna. Detta skulle betyda:

  • Den absolut högsta tillåtna hastigheten för förare i kategori A1 får inte överstiga 90 km/h.
  • Den absolut högsta tillåtna hastigheten för förare i kategori A2 får inte överstiga 100 km/h.
  • Den absolut högsta tillåtna hastigheten för förare i kategori A får inte överstiga 110 km/h.

Dessa ändringsförslag föll under omröstningen i transport- och turismutskottet och kommer inte att ingå i den slutliga TRAN-rapporten.

FEMA:s generalsekreterare Wim Taal kommenterar: ”Detta är en stor seger för den europeiska motorcyklistlobbyn. Olika hastigheter för olika körkortsinnehavare är det dummaste och farligaste förslaget jag hört på länge. Detta skulle inte bara avskräcka många trafikanter från att byta till motordrivna tvåhjulingar, det skulle också försätta motorcyklister i en oacceptabelt osäkrare situation. En sådan här seger bevisar återigen hur viktigt det är att ha starka motorcyklistorganisationer i hela Europa.”

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser