Staten säljer delar av Bilprovningen

I ett gemensamt pressmeddelande skriver Finansdepartementet och Näringsdepartementet att delar av Bilprovningens stationer ska bjudas ut till försäljning.

– Bilprovningen kommer att inleda en process för att sälja grupperingar av stationer. Köpare erbjuds därmed en möjlighet att få tillgång till den befintliga infrastrukturen som en bas för att utveckla sina tjänster, säger finansmarknadsminister Peter Norman (M).

Det var sommaren 2010 som Bilprovningens monopol på fordonsbesiktningar skrotades. Sedan dess har tillströmningen av privata alternativ varit låg, tvärt emot syftet med avregleringen.

För att förändra situationen har staten tillsammans med övriga delägare i Svensk Bilprovning ingått avtal om att stationer ska säljas, oklart hur många. Första steget är att Bilprovningen själva tar fram ett förslag om hur detta ska gå till, vilket sedan ägarna ska ta ställning till.

– Ett större antal aktörer kan ge ökade valmöjligheter och förbättra tillgängligheten för fordonsägarna. Detta var huvudsyftet med omregleringen och med den planerade delförsäljningen kan den här processen snabbas på, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Annons

Annons

Senaste utgåvan