Specialpoliser utreder trafikolyckor

Den speicalinredda trafikutredningsbussen har som uppgift att sköta såväl den praktiska som administrativa hanteringen kring svårare olyckor.

– Vi åker på alla svåra trafikolyckor och arbetsplatsolyckor. Däremellan gör vi sedvanliga trafikkontroller, alkoholmätningar och genomför hastighetskontroller. Och är vi inte på annat uppdrag åker vi på ”plåtsmällarna” också, berättar Mats Johansson, en av fyra poliser som bara sysslar med trafikutredningar.

Mats Johansson har lång erfarenhet som trafikutredare.

– Viktigast är att alltid bevara lugnet och att uppträda på olycksplatsen så att det skapas ett förtroende för polisen från samtliga inblandade. Det har alla parter nytta av. Vi vinner tid utredningsmässigt och slipper sedan kalla folk till förhör i efterhand. Hög social kompetens är nödvändig för att klara av detta jobbet.

Dödsbud svårast
Vid olyckor med dödlig utgång är det Mats Johanssons och hans kollegers uppgift att underrätta anhöriga.

– Det är den svåraste delen i jobbet. Det är något du aldrig kan lära dig att hantera på rutin. De första meningarna till en nära anhörig till en förolyckad är så otroligt betydelsefulla. Till stor del handlar det om att visa hövlighet, respekt och på ett psykologiskt riktigt sätt framföra beskedet samt inte minst att ta sig tid. Det måste få ta sin tid att framföra ett dödsbud och för mottagaren att inse vad som hänt.

Bussen är annorlunda utrustad än en radiobil. Till utrustningen hör två datorer, skrivare, dubbla radiosystem och direktkommunikation med SOS Alarm, videokamera samt digitala stillbildskameror.

– De senare underlättar mycket eftersom bilden blir klar direkt och vi slipper låta framkalla och kopiera. Alla rapporter skrivs i bussen. Sedan har vi också all nödvändig utrustning för att kunna upprätta effektiva avspärrningar.

Även om Mats Johansson känner att polisledningen prioriterar trafikutredningsbussen har han ett önskemål.

– Jag skulle vilja ha en väl fungerande GPS-mottagare. Inte minst på landsbygden är det viktigt att snabbt kunna hitta rätt och det är ju inte alltid vi får korrekt adress. För vår del kan det vara av stor vikt att tjäna ett par minuter genom att välja rätt färdväg till följd av en exakt given position för en olycka.

Oroande ökning
Bussen kör till största del i Malmö men anlitas även utanför Malmös polisdistrikt.

– Under ett dygn kan det bli upp till femton stycken utredningsuppdrag i samband med olyckor.

Vad önskar du dig ytterligare för att öka säkerheten i trafiken?
– Tyvärr är svåra olyckor med ungdomar som förare överrepresenterade idag. Många har ett färskt körkort och saknar rutin från bilkörning. Det handlar i alldeles för stor utsträckning om att ta körkort och inte om att lära sig köra bil.

– Intensivkurser på tre veckor som det annonseras om borde förbjudas. Vem kan lära sig att köra bil på tre veckor? Varför inte lägga in körkortsutbildning på gymnasiet? frågar sig Mats Johansson.

Han är också förvånad över att det är tillåtet att tala i mobiltelefon under bilkörning.

– Vi får inte av enbart trafikutredningsskäl kontrollera om en olycka kan ha uppstått på grund av bristande uppmärksamhet till följd av mobilsamtal. Men jag är övertygad om att det många gånger är prat i mobiltelefonen och okoncentration därav, som är orsak till olyckor. Förbud mot att tala i telefon under bilkörning borde vara självklart, menar Mats Johansson.

Källa: Svensk polis

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser