SMS-radar under utveckling

Det är ComSonics från Virginia, USA, som har arbetat på en ny slags radar som ska fånga upp SMS-frekvenser. Frekvensen för SMS skiljer sig från den av ett telefonsamtal så tanken är att den endast ska fånga upp personer som SMS:ar. 

Det finns viss problematik med ComSonics produkt. Bland annat att det inte kommer gå att skilja på en SMS:ande förare och passagerare, så bara fordon med endast förare kommer vara aktuella för radarn. 

I dagsläget säger firman att de börjar bli redo för produktion, men att visa juridiska problem återstår för att polisen ska få använda radarn. 

Skulle du vilja se en SMS-radar i Sverige?

Annons

Annons