SMC: Krafttag mot trafikbrott behövs för ökad trafiksäkerhet!

Det är inte farligt att köra MC om man gör allt rätt, även om det aldrig kommer att bli riskfritt. Men väljer man att köra en olaglig motorcykel utan körkort och skyddsutrustning och dessutom är påverkad av droger och alkohol – då ökar olycksrisken dramatiskt, menar Sveriges Motorcyklister, SMC.

Statistik från SMC visar att var tredje som dödas på MC inte har körkort och att de flesta körkortslösa begår många trafikbrott samtidigt. Den höga andelen ger Sverige en bottenplats i Europa.  Trafikbrotten som leder till dödade och skadade måste synliggöras samtidigt som det behövs fler trafikpoliser, skärpta lagar och nytänkande för att stoppa allvarliga trafikbrott i trafiken.

MC-säsongen 2019 närmar sig sitt slut. Dödstalen på tvåhjulig MC är lägre än på många år och visar en minskning med nästan 40 procent jämfört med 2018.  För SMC är det uppenbart att den säkerhetskultur organisationen skapat bland svenska MC-förare genom information, fortbildning, opinionsbildning tillsammans med MC-branschen varit avgörande för trafiksäkerhet. 

-När man frågar en motorcyklist var man format sitt säkerhetsmedvetande är svaret inom MC-kollektivet. Kompisar, klubben, SMC:s kurser, MC-tidningar, hemsidor, social media och forum är det som skapar en säkerhetskultur. Svenska MC-förare efterfrågar och köper trafiksäkerhet för stora summor varje år. Motorcyklister är som alla andra, vi vill komma säkert hem till dem vi älskar, säger Jesper Christensen, generalsekreterare vid SMC.

Men, ett orosmoln bland MC-olyckorna är de som inte har ett giltigt MC-körkort. Deras andel fortsätter att öka bland de dödade och utgör en tredjedel av dem som dödas på en tvåhjulig MC.

SMC har publicerat en rapport där dödsolyckor utifrån körkortsinnehav analyserats under perioden 2011-2018. Rapporten visar att i 32 procent av dödsolyckorna saknade föraren ett giltigt körkort. Djupstudierna av dödsolyckorna i denna grupp visar att förarna tog enorma risker som ledde fram till dödsolyckorna. Omkring hälften av de körkortslösa ägde inte motorcykeln de körde ihjäl sig på. I 77 procent av olyckorna med körkortslösa MC-förare var motorcykeln dessutom oregistrerad/ avställd/oförsäkrad/stulen och därmed förbjuden att köra på väg. Sist men inte minst, tre fjärdedelar av de som saknade körkort var berusade och/eller påverkade av droger. SMC redovisar i rapporten också att problemet är nästan lika stort bland de som skadas svårt.

-Det här är inga motorcyklister, de har ju varken MC-körkort eller äger en MC. För att nå den här gruppen krävs ett nytänkande i trafiksäkerhetsarbetet. Vi behöver fler poliser längs vägen, inte fler hastighetskameror. Polisen behöver verktyg för att hantera återfallsförbrytarna, t ex att kunna beslagta fordon snabbare. Upprepade trafikbrott måste leda till kännbara straff. Varningsklockor måste ringa i Vägtrafikregistret när människor utan körkort köper fordon som ställs av efter någon dag. SMC uppmanar också våra medlemmar att tänka efter innan man lånar ut sin MC och minska risken för stöld genom att låsa och förvara hojen på ett säkert sätt, kommenterar Jesper Christensen.
 

-Att som idag satsa alla trafiksäkerhetsmedel på sänkta hastighetsgränser, fler kameror och bygga fler mitträcken är inte rätta åtgärderna för att minska dödsolyckorna bland MC-förare, avslutar Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC.

Annons

Annons

Senaste utgåvan