SMC kartlägger din hastighet

Från pressmeddelandet:
Vägverket och SMC, valde mätpunkter utifrån SMCs Hojkarta för att få många motorcyklar med i testet. Mätningarna visar att motorcyklisterna höll en högre medelhastighet än bilisterna på de flesta mätplatserna. På ett antal mätpunkter är medelhastigheten knappt över den tillåtna medan den på andra platser är nästan 18 km/h över den tillåtna. Det gällde både bilister och motorcyklister.

En tydlig trend i mätningen är att det finns en liten grupp motorcyklister som kör väldigt fort och långt över den tillåtna hastighetsgränsen.

”Det är den allra snabbaste gruppen som är den största risken i trafiken. Den gruppen är överrepresenterad bland de motorcyklister som dödas. Den gruppen måste förstå att hastigheten påverkar deras chanser att klara oförutsedda händelser och överleva i trafiken. Tyvärr ser vi alltför många dödsolyckor varje år med motorcyklister som har farter som hör hemma på roadracing-banor” säger Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC.

Mätningen visar också att det kan finnas platser där hastighetsgränser bör ses över. Nu finns möjlighet till fler 10-steg mellan 30-120 km/h. SMC tror att fler hastighetsgränser ökar acceptansen för hastighetsgränserna. Vid en 70-sträcka var medelhastigheten 54,1 för motorcyklisterna och 50,2 för bilisterna. På samma sätt kan det vara befogat att höja högsta tillåtna hastighet på andra sträckor där närmare 90 % av bilister och motorcyklister körde för fort.

Samtliga mätningar 2007 gjordes på vägar med hastighetsbegränsning 50 km/h och 70 km/h. Mätpunkterna 2008 kommer att vara i stort sett identiska.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser