SMC: Galningarna måste stoppas

Såhär ser SMC:s pressmeddelande ut i sin helhet:

 

Extremt beteende i trafiken dödar!

MC-förare utan körkort, höga hastigheter och dålig körkunskap, ofta kombinerat med alkohol eller droger. Det är den bistra sanningen bakom mer än en fjärdedel av dödsolyckor bland motorcyklister. Dessa extrema beteenden i trafiken måste stoppas, anser Sveriges MotorCyklister, SMC.

Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna trafikanter. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Att köra MC innebär innebär ingen hög risk om man gör allting rätt.

Det finns dock en mycket liten, men dock så märkbar grupp motorcykelförare som utgör majoriteten av dem som omkommer i MC-olyckor. SMC har valt att kalla faktorerna extremt beteende. Deras andel av dödsolyckorna ökar, samtidigt som antalet MC-olyckor sjunker totalt sett. Det handlar om en grupp som är svår att nå och påverka med traditionella trafiksäkerhetsåtgärder.

Vilka är faktorerna som utmärker denna grupp?

Mycket hög hastighet: MC-föraren håller en hastighet som överstiger gränsen för körkortsindragning, det vill säga 30 km/h eller mer för fort. Gruppens andel är 36 % av alla omkomna.

Körning i påverkat tillstånd: Antalet MC-förare som är både berusade av alkohol och droger när man omkommer ökar stadigt. Gruppens andel är 26% av alla omkomna 2005-2010.

Aggressiv körning: Till exempel om bakhjulskörning, aggressiv körning, omkörning i extrem fart och liknande. Gruppens andel är okänd för SMC, men enligt Trafikverkets djupstudier återfinns flera fall årligen där en aggressiv körstil varit en bidragande orsak till dödsfallet. 

Olovlig körning: MC-föraren har inget körkort. De äger sällan motorcykeln de kör ihjäl sig på. Hojen är ofta oregistrerad, avställd och oförsäkrad. En femtedel av förarna i denna grupp hade inte heller hjälm. 60% var berusade och/eller påverkade av droger. Gruppens andel är 25% av alla omkomna MC-förare 2005-2010.

– Det är denna typ av MC-körning och inställning till lag och rätt som ger alla motorcyklister ett dåligt rykte. Precis därför kräver våra medlemmar att SMC ska ta en klar ställning emot extremt beteende. Vanliga motorcyklister kör som folk, tar hänsyn till andra, tar inga onödiga risker och stannar på polismans tecken, säger Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC.

SMC har arbetat med trafiksäkerhet för motorcyklister i snart 50 år. Olyckstalen har sjunkit under denna tid trots ökat antal motorcyklister. Varje dödsolycka är en tragedi. SMC når dock inte den grupp som har extremt beteende, som helt faller under polisens ansvar.

– Vi klarar inte av att nå ut till folk som anser sig stå över lagen. Det rör sig inte om vanliga motorcyklister. Det handlar om livsfarlig och olaglig verksamhet på vägarna och det är polisens sak att stoppa den, säger Jesper Christensen.


Diskutera: Vad tycker du?

Annons

Annons

Senaste utgåvan