Slutet för vajerräcken?

Europeiska regler för säkerheten i trafiken tar alldeles för lite hänsyn till motorcykelförarna, säger Corien Wortman på Europaparlamentet och fortsätter:
Jag har tagit del av flertalet kraschtester och sett hur saker som gynnar säkerheten för bilister kan vara förödande för de som kör motorcykel. Till dessa hör vajerräcken vilket gör att de bör förbjudas med omedelbar verkan, i hela Europa. Jag är säker på att det finns lösningar som fungerar för båda grupperna, avslutar holländska Corien Wortman.

Wortman ställer nu frågan til EU-kommisionen om det inte finns alternativa lösningar samt om det Europeiska vägnätet verkligen erbjuder en rimlig säkerhet för motorcyklister.

Vad tycker du? Vad skall man göra för att förbättra säkerheten för oss hojåkare? Dela med dig av dina idéer nedan!

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser